Analýza reklamních pozic pomocí Google Analytics

Asi už jste si někdy říkali, že by bylo skvělé vědět, jaká reklamní pozice vám přináší v PPC nejvíce konverzí. Samozřejmě je možné odhadnou výhodnější pozici z čísel v klientském účtu AdWords, ale mnohem přesnější způsob nabízejí Google Analytics.

Co je potřeba?

Tak nejprve je samozřejmě nutné mít účet v GA a AdWords. Tyto dva účty musí být navíc propojené a musí být zapnutý Auto -tagging. Nutná je také dostatečná historie účtu. Když bude málo dat ( prokliků, zobrazení), tak budou výsledky často dost nepřesné. Poslední důležitou věcí je dostatečný počet konverzí. Pokud nejsou konverze, není co analyzovat.

Kde to najdu?

V GA záložku „Analýza reklamních pozic“ nehledejte. Je potřeba si vytvořit vlastní report pomocí „Custom reporting“ nebo použít přednastavený report z článku na Dobrýweb.cz, který ale asi nebude všem úplně vyhovovat.

Pokud ale máte trochu čas, můžete si vytvořit vlastní report podle svých představ. Stačí ve svém účtu GA kliknout v levém sloupci na odkaz „Custom reporting (Vlastní přehledy)“ a pak „Manage Custom Reports (Spravovat vlastní přehledy)“. Tím se dostanete do prostředí, kde můžete vytvářet vlastní reporty. Celý systém funguje tak, že přetáhnete, co potřebujete z modrých políček (Metriky) do modrých prázdných rámečků. Stejně to uděláte i se zelenými políčky dimenze. Poddimenze si nadefinujte podle toho, kam se chcete prokliknout později. Takže pokud chci vidět nejdříve kampaně, pak sestavy a nakonec klíčová slova, nastavím poddimenze v tomto pořadí. Já pro své potřeby nejvíce používám tento report (http://www.google.com/analytics/reporting/edit_custom_report?share=m8DG3C0BAAA.5cmZVfTgv7FSDQaf3SApcAovQQN09MlALjUhNcl6GPYwdI1dKs6lXxTu46IxldK-Bw7f1T2wFc2ArZndHGM_Tw.vyZheI0U6JdX2pLLIqvzWQ).

Úskalí

Je potřeba si uvědomit, že žádný report není dokonalý. Dokonce ani ty sofistikovanější jako je tento nemusí nabídnout zcela jasné odpovědi a musíme si dát pozor na dělání ukvapených závěrů. Když například vidím, že v některé kampani mi přináší nejvíce konverzí (nevyšší konverzní poměr) devátá pozice, a nastavím preferovanou pozici u všech slov v dané kampani na devátou, pravděpodobně to nedopadne dobře. Je potřeba totiž jít o něco hlouběji. Nejméně bych doporučil na úroveň reklamních sestav. Pro některé sestavy může totiž být výhodná právě třeba první pozice (sestavy s klíčovými slovy na konkurenci, nebo s klíčovými slovy naší firmy pokud má ve vyhledávání špatnou pozici). Pokud má vaše společnost nějaký cizí název se složitějším spellingem, určitě se vyplatí mít ve svém účtu sestavu obsahující i varianty názvu vaší společnosti se špatným spellingem. U takové sestavy bývá prví pozice velice výhodná.

Také je potřeba si uvědomit „váhu“ jednotlivých údajů. Například u reklamní sestavy zjistím, že mám 100% konverzní poměr z první pozice. To je určitě přinejmenším podezřelé, a tak místo nastavení preferované pozice na první nebo zvýšení maximální ceny za proklik na nějakou nesmyslně vysokou sumu, vezmu do úvahy ještě ostatní data, která v reportu vidím. Pokud například u této sestavy uvidím, že 100% konverzní poměr je z jednoho prokliku, dá se to považovat za velkou náhodu a rozhodně není možné si myslet, že první pozice nám v tomto případě přinese nejlepší výsledky. V zásadě platí, že větší váhu má ten údaj, který se při změně o jednu jednotku nezmění. Například míra opuštění (bounce rate) z jedné návštěvy, nemá takovou váhu jako míra opuštění z 1000 návštěv. Strýček Google také říká, že se nevyplatí sledovat čísla, ale trendy a s tím lze jenom souhlasit.

Závěrem

Nezapomeňte, že takováto analýza opravdu velké kampaně může zabrat dost času a je tedy potřeba zvážit jestli se vám například nevyplatí zapnout Conversion Optimizer, nebo Automatic Bidding (automatické stanovení CPC). Také si pamatujte, že každou změnu v účtu je potřeba sledovat a kontrolovat, jestli má opravdu požadovaný účinek.

další
články


Jsme specialisté na vyhledávače
a výkonnostní marketing