Exportní fórum 2013

Dne 29. 1. 2013 jsme se zúčastnili Exportního fóra 2013, které organizovala na půdě Ministerstva hospodářství Slovenské republiky agentura SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu).

Program konference nabídl atraktivní a velmi aktuální témata týkající se podpory zahraničního obchodu, odborné pomoci agentury SARIO a vybraných nástrojů marketingové podpory.

Vedoucí představitelé Ministerstva hospodářství a agentury SARIO prezentovali strategii  směřování exportní politiky ministerstva pro rok 2013 a zaměření činností  SARIO. Dále představili nástroje podpory slovenských firem při jejich průniku na zahraniční trhy.

Přední  odborníci na internetový marketing  nastínili možnosti  podpory exportu na světové trhy  prostřednictvím online služeb a nástrojů.

Na fóru vystoupili i zástupci marketingových agentur:

  • B2B GROUP – Daniel Zaiček
  • Visibility – Juraj Sasko
  • Doplnil je Tomáš Peťovský , zástupce společnosti Google (Slovensko).

Naši společnost B2B GROUP tedy zastupoval a prezentoval Daniel Zaiček.

Zaměřili jsme se na potřebu a důležitost využití internetového marketingu (konkrétně PPC reklamy) pro výrobní společnosti, respektive B2B společnosti, které nemají zkušenosti s tímto účinným marketingovým nástrojem.

Název prezentace: EXPORT + INTERNETOVÝ MARKETING = PŘÍLEŽITOST K ÚSPĚCHU

Obsah prezentace byl zaměřený na využití internetového marketingu, resp. PPC reklamy při vstupu na zahraniční trh.

Hlavní body prezentace:

  • Strategie
  • Jak začít
  • Případová studie zákazníka EuroCoC (výsledky spolupráce)
  • Modely spolupráce

EXPORTNÍ FÓRUM 2013 bylo z hlediska společnosti B2B GROUP velmi přínosné, protože jsme se mohli setkat s názory, potřebami a požadavky B2B společností orientujících se na export. Tyto zkušenosti nám pomohou připravit ještě lepší PPC strategie pro naše klienty a dokážeme jim tak lépe pomoci s expanzí na zahraniční trhy.další
články


Jsme specialisté na vyhledávače
a výkonnostní marketing