Slovníček výrazů a zkratek, se kterými se setkáte při používání Google Adwords

Ad Group

Sestava - v každé kampani jsou sestavy (hierarchicky nižší úrovně kampaně), které vám umožní lépe třídit klíčová slova a inzeráty - každá kampaň má své sestavy, každá sestava má svá klíčová slova, negativa a inzeráty.

Ads

Inzeráty, které se budou zobrazovat na požadovaných stránkách nebo ve vyhledávání.

Audiences

Demografické skupiny, které sdílí určité rysy; např. věk, příjem, pohlaví.

Avg. Pos.

Průměrná pozice - vyjadřuje, kolikátý v pořadí byl inzerát zobrazen.

Broad

Volná shoda klíčového slova. Na klíčové slovo v této shodě se zobrazí vyhledávací dotazy stejné, podobné (s přidáním slov před, za nebo mezi) nebo synonymní. Pokud je vaše KW "tabulka čokolády" ve volné shodě můžou být následující sousloví: "tabulka lahodné čokolády", "velká tabulka mléčné čokolády levně"; ale také "balení čokolády" atd.

Budget

Rozpočet

Campaign

Kampaň. Obsahuje sestavy, klíčová slova a inzeráty. Lze zvolit různá nastavení.

Clicks

Prokliky - počet prokliků inzerátu.

Content Network

Obsahová síť je síť webových stránek partnerské sítě Googlu, kde se reklama zobrazuje (bez vyhledávání).

Conversion

Konverze. Jedná se o akt, který zákazník na vašich stránkách provede. Může to být nákup, zjišťování informací, vyplnění formuláře pro zasílání novinek na mail atd.

Conversion rate

Konverzní poměr, míra konverze - údaj, který ukazuje v procentech, z kolika návštěvníků stránek se stali zákazníci.

Cost

Cena, kterou jste za prokliky zaplatili (zaplatíte).

CPC

Cena za proklik.

CPO

Cost per order - Cena za objednávku.

CPM

Cena za zobrazení - platíte za 1000 zobrazení.

CTR

Míra prokliku. Podíl prokliky/zobrazení v procentech, ukazuje na úspěšnost klíčového slova.

Destination URL

Adresa, na kterou se po prokliknutí opravdu dostanete.

Display URL

Adresa, která se zobrazí v inzerátu (neměla by obsahovat "http://www.") Příklad: VaseAuto.cz

Exact

Přesná shoda klíčového slova. Vyhledávaná slova souhlasí přesně s klíčovým slovem - nic není mezi ani před ani za nimi. Pokud je vaše klíčové slovo "tabulka čokolády" v přesné shodě, může být vyhledávané slovo pouze "tabulka čokolády".

First page bid

Odhad pro první stránku. Tato hodnota vyjadřuje, jaké CPC byste měli nastavit, když se chcete zobrazovat na první stránce vyhledávání. Odhad je závislý na Skóre Kvality klíčového slova.

Impressions

Počet zobrazení vaší reklamy.

Keyword

Klíčové slovo. Funguje následovně: pokud se vaše klíčové slovo bude shodovat se slovem, které se zadá do vyhledávače, zobrazí se vaše reklama. Záleží na typu shody.

Landing page

Stránka, kde návštěvník "přistane" po kliknutí na inzerát. (Je to to samé jako Destination URL).

Location Extensions

Přídatná informace, rozšiřují standardní textový inzerát o jeden řádek s vaší adresou - objevuje se jak ve vyhledávači Google, tak v Google Maps.

Many-Per-Click

Způsob započítávání konverzí - pokud návštěvník klikne na inzerát a provede konverzi/více konverzí, započítávají se všechny konverze, které provede.

My Client Centre

Klientské centrum, které umožňuje správu více účtů najednou.

Negative

Negativní klíčová slova fungují přesně opačně než klíčová slova - na negativa se reklamy nezobrazují. Slouží k tomu, abyste zacílili co nejpřesněji na potenciálního zákazníka. Shody u nich fungují jako u klíčových slov.

One-Per-Click

Způsob započítávání konverzí - pokud návštěvník klikne na inzerát a provede konverzi/více konverzí, započítává se vždy jen jedna.

Phone Extensions

Přídatná informace - rozšiřují standardní textový inzerát o jeden řádek s vaším telefonním číslem - pokud zákazník vlastní mobilní telefon s internetovým připojením, může po kliknutí na inzerát vytočit uvedené tel. číslo.

Phrase

Frázová shoda klíčového slova. Na klíčové slovo v této shodě se zobrazí vyhledávací dotazy stejné nebo podobné (s přidáním slov před nebo za, nikoli mezi). Pokud je vaše KW "tabulka čokolády", ve frázové shodě může být vyhledávané slovo např. "levná tabulka čokolády" nebo " tabulka čokolády v dárkovém balení".

Placement

Sítě/stránky, kde se bude vaše obsahová reklama zobrazovat. Stránka musí být partnerskou stránkou Google.

Placement Report

Druh reportu, který vám umožní sledovat, na kterých partnerských stránkách Googlu se vaše reklama zobrazuje.

Quality Score

Skóre kvality - hodnota, která vyjadřuje kvalitu (explicitnost, konkrétnost, relevatnost) vašeho klíčového slova na škále 1-10. 1 je nejhorší, 10 nejlepší.

Regional Targeting

Cílení na určité regiony - slouží například pro prodejce, které prodávají určité zboží v určité oblasti (např. když prodáváte domy v Liberci, zacílíte reklamu jen na Liberec a blízké okolí, takže Pražanům nebo Brňanům se reklama zobrazovat nebude).

Relevance

Relevance v podstatě ukazuje kvalitu inzerátu/klíčového slova - ukazuje užitečnost informace pro uživatele.

Report

Zpráva, kde se vám ukáží různé statistiky vaší kampaně. Existuje několik druhů.

Search Network

Vyhledávací síť - zde se vaše reklama bude zobrazovat po zadání určitých klíčových slov do vyhledávače.

Segment

Rozdělí vám data například po dnech nebo hodinách za jednotlivou kampaň. Naleznete na záložce Kampaně/Campaigns.

SEM

Search engine marketing - marketing ve vyhledávačích - forma online reklamy, která je zaměřená na propagaci a zvyšování viditelnosti a známosti stránek a tudíž i zvyšování jejich návštěvnosti.

SEO

Search Engine Optimization - optimalizace pro vyhledávače - pracovní postup úpravy a vytváření stránek tak, aby se jejich forma a obsah daly zpracovat v internetových vyhledávačích za účelem co nejpřesněji zacílit na potenciálního zákazníka.

Sitelinks

Hypertextový odkaz, který přesměruje na webové stránky. Přidat můžete až 10 linků, ale zobrazí se jen 4. Zobrazují se pod inzerátem, můžete si je libovolně nazvat. Vidět jsou pouze na horních 3 pozicích placené reklamy. Naleznete na záložce Rozšíření Reklam/Ad Extensions.

Search terms performance

Druh reportu, kde zjistíte, která klíčová lidé vyhledávají a na která se vaše reklama zobrazuje. Ta pak můžete přidat jako nová klíčová slova, nebo je vyloučit jako negativní slova.

Tagování

Způsob označování zdrojů provozu tak, aby se zobrazovaly v Google Analytics - díky němu uvidíte např. z jaké sestavy nebo inzerátu provoz pochází. V Adwords si při propojení s Google Analytics můžete zvolit variantu autotaggingu a Adwords bude taggovat za vás.

další
články


Jsme specialisté na vyhledávače
a výkonnostní marketing