Vylepšený remarketing Smartpixel

Google zpřístupnil všem inzerentům v programu AdWords možnost vytvářet remarketingové seznamy na základě jediné remarketingové značky vložené na všechny stránky webu. Jednotlivé seznamy se následně definují v rozhraní AdWords na základě URL adresy webu, tj. odpadá nutnost zásahu webmastera.

Díky novému remarketingu můžete snadněji členit zákazníky na základě toho, o které kategorie se na vašem webu zajímali nebo na základě činností, jež na vašem webu prováděli (vyhledávání, detail produktu, vstup do nákupního košíku, odchod před platbou). Pro každý segment vytvoříte jeden remarketingový list.

Novou značku remarketingu získáte ve sdílené knihovně. Vyberte sekci „Publikum“, klikněte na „Nové cílové publikum“ a zvolte možnost „Seznam uživatelů remarketingu“. V sekci „Definice seznamu“ zvolte druhou možnost „Definovat seznam návštěvníků webu pomocí nové značky“. Pojmenujte remarketingový list (navrhujeme např. „Hlavní“) a klikněte na „Uložit“. Vytvořený remarketingový kód získáte kliknutím na odkaz „Značka“. Získaný kód implementujte na všechny stránky webu – i na ty, které pro remarketing nyní využívat nebudete, vyhnete se tak značkování webu v budoucnosti.

Pro vytvoření nových remarketingových seznamů postupujte stejně jako v předcházejícím kroku, pouze v sekci „Definice seznamu“ vyberte možnost „Definovat seznam návštěvníků webu na základě výběru níže“. Následně nadefinujte jednotlivé remarketingové seznamy podle URL adresy pomocí operátorů (obsahuje, je rovno, nezačíná, atd.)

Můžete také nadefinovat specifičtější seznamy s využitím logických podmínek A/NEBO.

Příklad: Pokud vytváříte remarketingový seznam, který vypadá následovně: „URL obsahuje elektronika“ A „URL obsahuje komponenty“, remarketingový seznam zahrne pouze návštěvníky, kteří navštívili adresu URL, která obsahovala jak „elektronika“, tak „komponenty“ ve stejné adrese URL. V jednom zhlédnutí stránky.

Pro vytvoření remarketingové kampaně můžete v rozhraní AdWords (po kliknutí na tlačítko „Nová kampaň“ a volbě „Pouze reklamní síť“) zvolit remarketing jako předdefinovanou šablonu kampaně. Pro maximalizaci účinku remarketingu doporučujeme nastavit geografické a jazykové cílení na všechny země a všechny jazyky a využít textové i bannerové formáty ve všech podporovaných velikostech.

další
články


Jsme specialisté na vyhledávače
a výkonnostní marketing